Klubová pískovna - Kaskády privátních pískoven u obce Roudnice v Královehradeckém kraji.

Základní myšlenka

barta

Klubová voda byla původně používána pouze jako místo kam jsme přesouvali nadějné a pěkně stavěné kapry pro vlastní potěchu. V počátcích jsme o využití vody pro širokou veřejnost neuvažovali.  V počtu a pestrosti obsádky se nemůže rovnat staré pískovně. To ani nebylo a není naším záměrem. Nachází se zde cca 1000 kaprů. To je při ploše jezera 5ha (2014) a průměrné hloubce 6m poměrně malé číslo. Na druhou stranu jsou ryby v dokonalé kondici a rychle přibírají na váze. V budoucnosti hodláme toto unikátní jezero vést ve stejném duchu. Cílem je poskytnout ryzím kaprařům ideální místo pro ulovení trofejních kaprů. K pískovně se přibližuje další vodní plocha, která je již nyní těžena s ohledem na vytvoření vhodných podmínek pro ryby (rákosové ostrůvky apod.). V následujících letech se postupně propojí s klubovou pískovnou.

Ondřej Bárta

(správce revíru, ideologický tvůrce a koordinátor projektu)

Orientační mapa klubové vody

klubovkamapa

Vybrané úlovky z klubové vody
Etický kodex rybáře

1. U vody dodržujte prosím od 22:00 noční klid. 

2.  Omezte cestování autem okolo revíru.

3.  Uklízejte si výkaly po svých čtyřnohých miláčcích a nenechávejte je ničit okolní porosty či hrabat díry apod.

4.  Zasekávat rybu není nutné. Stačí přizvednout prut.  

5.  Zdolávání ryby není závod. Lepší povolená brzda. Snižuje to míru poškození ryby.

6.  Rybu v podložce polévejte vodou. Dopřejete tak dalším rybářům radost ze zdravé ryby.

7. Neváhejte prosím při sledování porušování řádu druhých zavolat porybného. 

Spolupracujeme